• info@rotaryszentescsongrad.hu

A Szentes-Csongrád RC ösztöndíj-pályázata

„Higgy magadban és kinyílik a világ!”

A Pályázaton Szentes és Csongrád középiskoláinak tanulói vehetnek részt. 

Gyere, Pályázz, Nyerj és kinyílik a világ

Tavalyi nyerteseink

 • Német Bence – 16 éves,

  HSZC Pollák Antal Szakgimnázium informatika szak – computer, csillagászat

 • Farkas Júlia – 17 éves,

  HSZC Pollák Antal Szakgimnázium informatika szak – népzenész

 • Berkecz Lilla Petra – 16
  HSzC Zsoldos Ferenc Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája – fodrász

 • Percze Molli Noémi – 15 éves,

  Batsányi János Gimnázium és Kollégium – karatéka

 • Bottyán Hunor Bence – 17 éves,

  HSzC Zsoldos Ferenc Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája – hagyományőrző

 • Ludányi Levente – 17 éves,

  SZTE Gyakorló Gimnázium – matematika, fizika, csillagászat

 • Bubor Panni – 15 éves,

  Horváth Mihály Gimnázium angol nyelvi tagozat – idegen nyelvek

 • Fodor Fiorella Ilona – 18 éves,
  Horváth Mihály Gimnázium, magántanuló – vízilabdázó

2020. év legjobb tehetség gondozó pedagógusa:

Hajdú Zoltán a HSzC Pollák Antal Szakgimnázium és Szakközépiskola tanára                      

2020. év legjobb tehetség gondozó iskolája:

HSzC Zsoldos Ferenc Szakgimnázium és Szakközépiskola 

(az oklevelet átvette Pintér Etelka igazgató)

A Pályázat 1-1 fő nyertest hirdet a szentesi és csongrádi pályázók közül

“2021. évi Szentes Csongrád Rotary Club Ösztöndíjas”

akik személyenként 150.000-150.000 forint értékű anyagi támogatásban részesülnek.

A támogatás az Ösztöndíjas által választott konkrét tanulmányok -szakmai vagy tanulmányi utak, versenyek, fesztiválok stb. – költségeire, illetve a tanulmányokhoz szükséges eszközök beszerzésére fordítható. (A támogatás felhasználásáról pontos elszámolást szükséges készíteni.)

A pályázaton további 8 db különdíj kerül kiosztásra 50.000 Ft – 50.000 Ft értékben, valamint a további legjobb tíz pályázatot benyújtó diák oklevélben és 10.000 Ft értékű támogatásban részesül. Ezeken felül szponzoraink részéről további különdíjak is megítélésre kerülhetnek.

A Pályázaton az a Szentesen vagy Csongrádon tanuló középiskolás vehet részt, aki:

 • a pályázat benyújtásakor 9-11. osztály valamelyikében tanul,
 • legalább egy tárgyból – a tanárai szerint – kiemelkedő, dicséretes, esetleg országos versenyeken jó helyezést ért el; vagy valamilyen tudományágban, művészeti területen, illetve a sportban képes, vagy képességekkel rendelkezik az átlagon felüli teljesítményre.

A két nagy ösztöndíjat (első helyezést) csak egy alkalommal nyerheti el ugyanaz a diák.

 

A Pályázat két részből áll:

1

az első fázisban a pályázó írásos pályázati anyagot készít,

 
 

2

a második fázisban a 20 legjobbnak ítélt pályázatot benyújtó diák online konzultáción vesz részt a Bíráló Bizottság tagjaival.

 

A jelentkezőnek az alábbiak szerinti írásbeli pályázatot kell benyújtani:

 1. A Pályázónak legfeljebb három oldal terjedelemben kell leírnia az őt leginkább érdeklő, foglalkoztató tudományágat, sportot, művészeti-, zenei képzést stb., amivel kapcsolatban az ösztöndíjat fel kívánja használni. Az esszében a pályázónak érvelni kell amellett, hogy miért indokolt a támogatása, az ösztöndíjat milyen célra és formában kívánja felhasználni, az milyen tanulmányokat, képzést, fejlődést biztosíthatna számára. (A pályázathoz csatolható, azt részben helyettesítheti saját készítésű film, album, festmény, egyéb kreatív megoldás.)
 2. 1 oldalas bemutatkozás, amiben ismerteti a pályázó személyét, céljait, eredményeit
 3. Pedagógus (vagy szakértő, művész, edző) ajánlólevele a pályázó tevékenységét ismerő szakember részéről. A szakmaiság mellett kérjük, hogy az ajánló térjen ki a pályázó anyagi körülményeire.
 4. Diáktársak ajánlása: legfeljebb három osztály-, vagy iskolatársának külön-külön írásos ajánlását is csatolnia kell a pályázatához, melyben néhány mondatban saját szavaikkal ajánlják társukat az ösztöndíjra. (nem kötelező)
 5. A mellékelt adatlap, szülői nyilatkozat kitöltése. (szkennelt vagy fényképes igazolásSzülői nyilatkozat

 
 

Az írásos pályázat beadási határideje, módja:

2021. május 31. éjfél.

A pályázat kizárólag elektronikus formában nyújtható be.

 

Ha kérdésed van, írj az alábbi címre:

 

jelentkezes@rotaryszentescsongrad.hu

Online konzultáció

A határidőben beérkezett, feltételeknek megfelelő és a Bíráló Bizottság által kiemelkedőnek ítélt 20
írásos pályázati anyagot benyújtó Pályázónak szóbeli formában is ’meg kell védeni’ a pályázatát.
A szóbeli beszámoló alkalmából a Pályázónak:

 • röviden be kell mutatni magát és beszélni arról, hogy miért pályázik,
 • össze kell foglalni és esetleg kiegészíteni az írásos pályázati anyagot,
 • válaszolni kell a Bizottság tagjainak a Pályázóval, illetve a pályázati anyaggal kapcsolatos
  kérdéseire.
 
 

Értékelés

Maximum 100 pont érhető el a következő megoszlásban:

 • 30 pont – az írásos pályázat minősége
 • 30 pont – a pályázó szóbeli bemutatkozása
 • 10 pont – a diáktársak és pedagógusok ajánlása
 • 20 pont – a pályázó rászorultsága
 • 10 pont – a Rotary ismerete
A pályázatok értékelését a Bíráló Bizottság végzi, melynek egyik tagja a Rotary Klub korábbi támogatott
diákja. A Bizottság vezetője a Szentes Csongrád Rotary Club alapító elnöke, aki szavazategyenlőség
esetén dönt.
 
 
 
2021 április 6.

A pályázati felhívás kiadása

2021 április 6.
2021 május 31.

Az írásos pályázat beadási határideje

2021 május 31.
2021 június 15-ig

Értesítés az írásos pályázat eredményéről

2021 június 15-ig
2021 június 30-ig

Online konzultáció

határideje

2021 június 30-ig
2021 július 31-ig

Eredményhirdetés és a díjak átadása

2021 július 31-ig

A Szentes Csongrád Rotary Tanulmányi Ösztöndíj Évkönyvébe belekerül a szóbeli beszélgetésen résztvevő legjobb tíz pályázó.

 

A támogató iskolák mindegyikéből az adott iskolában a legtöbb segítséget nyújtó pedagógus szintén bekerül az Évkönyvbe és oklevél elismerésben részesül.

 

“Szentes-Csongrád tehetséggondozó pedagógus 2021.. évben” címet kap és az Évkönyvben külön bejegyzésre kerül az a pedagógus, aki a Rotary Club Szentes Csongrád tagjainak megítélése szerint a pályázat során legtöbbet tette a sikeres lebonyolítás érdekében.

 
 

“Szentes-Csongrád tehetséggondozó iskola 2021. évben” címet kap és oklevél elismerésben részesül az az iskola, amelyik arányosan a legtöbb érvényes pályázót indítja.

 

Copyright © 2021 Szentes-Csongrád Rotary Club