• info@rotaryszentescsongrad.hu

A Szentes-Csongrád RC ösztöndíj-pályázata

„Higgy magadban és kinyílik a világ!” 2022

A Pályázaton Szentes és Csongrád középiskoláinak tanulói vehetnek részt. 

Gyere, Pályázz, Nyerj és kinyílik a világ

A Szentes-Csongrád Rotary Club 2022 tavaszán immár harmadik alkalommal hirdeti meg a „Higgy magadban és kinyílik a világ!” című tanulmányi ösztöndíj-pályázatát városaink középiskolásai számára.

Eredmények

2020

0
támogatott

2021

0
támogatott

Az első alkalommal 8 diákot, míg tavaly 17 kiváló, motivált fiatalt tudtunk segíteni céljaik, álmaik megvalósításában 1,5 illetve 2 mFt összértékben.

A pályázat során 1-1 fő nyertest hirdetünk a szentesi és csongrádi pályázók közül, akik a

„Szentes-Csongrád Rotary Club Alapítványának Ösztöndíjasa 2022-ben”

elismerő oklevél mellé 150.000-150.000 forint értékű anyagi támogatásban részesülnek.

A pályázaton további 8 db különdíj kerül kiosztásra 50.000 Ft – 50.000 Ft értékben, valamint a további legjobb tíz pályázatot benyújtó diák oklevélben és 10.000 Ft értékű támogatásban részesül. Ezeken felül szponzoraink részéről további különdíjak is megítélésre kerülhetnek.

Támogatás a Pályázó tanulmányaihoz, tevékenységéhez szükséges eszközök beszerzésére, illetve az általa választott események – szakmai-tanulmányi utak, versenyek, stb. – részvételi költségeire fordítható.

Higgy-magadban-2022_Plakat

A Pályázaton az a Szentesen vagy Csongrádon tanuló középiskolás vehet részt, aki:

 • a pályázat benyújtásakor 9-11. osztály valamelyikében tanul, és emellett
 • legalább egy tárgyból a tanára szerint kiemelkedő eredményeket ért el, országos versenyeken sikeresen szerepelt; vagy
 • valamely tudományágban, művészeti- illetve sport-területen kiemelkedő képességgel bír, átlagon felüli teljesítményt nyújt.

Nemzetközi szintű eredmények esetén a 9. évfolyamos alsó határtól egyedi elbírálás alapján
eltekinthetünk. A nagy ösztöndíjat (150.000 Ft) egy alkalommal nyerheti el ugyanaz a diák.

A Pályázat két részből áll:

1

az első fázisban a pályázó írásos pályázati anyagot készít és nyújt be,

2

a második fázisban a legjobb írásbeli munkákat benyújtó diákok (maximum 20 fő) szóbeli fordulón, kötetlen elbeszélgetésen vesznek részt a Bíráló Bizottság tagjaival.

Az írásbeli pályázatok részei és tartalmi követelményei az alábbiak:

 1. A Pályázónak legfeljebb három oldal terjedelemben kell leírnia az őt leginkább érdeklő, foglalkoztató tudományágat, sportot, művészeti-, zenei képzést stb., amivel kapcsolatban az ösztöndíjat fel kívánja használni. Az esszében a pályázónak érvelni kell amellett, hogy miért indokolt a támogatása, az ösztöndíjat milyen célra és formában kívánja felhasználni, az milyen tanulmányokat, képzést, fejlődést biztosíthatna számára. (A pályázathoz csatolható, azt részben helyettesítheti saját készítésű film, album, festmény, egyéb kreatív megoldás.)
 2. 1 oldalas bemutatkozás, amiben ismerteti a pályázó személyét, céljait, eredményeit
 3. Pedagógus (vagy szakértő, művész, edző) ajánlólevele a pályázó tevékenységét ismerő szakember részéről. A szakmaiság mellett kérjük, hogy az ajánló térjen ki a pályázó anyagi körülményeire.
 4. Diáktársak ajánlása: legfeljebb három osztály-, vagy iskolatársának külön-külön írásos ajánlását is csatolnia kell a pályázatához, melyben néhány mondatban saját szavaikkal ajánlják társukat az ösztöndíjra. (nem kötelező)
 5. A mellékelt adatlap, szülői nyilatkozat kitöltése. (szkennelt vagy fényképes igazolásSzülői nyilatkozat

 
 

Az írásos pályázat beadási határideje, módja:

2022. április 15. éjfél.

A pályázat kizárólag elektronikus formában nyújtható be.

Napok
Órák
Percek
Másodpercek

Ha kérdésed van, írj az alábbi címre:

 

jelentkezes@rotaryszentescsongrad.hu

A szóbeli forduló alkalmával a Pályázó

A második fordulón a határidőben beérkezett, feltételeknek megfelelő és a Bíráló Bizottság által kiemelkedőnek ítélt pályázatok benyújtói (maximum 20 fő) vesznek részt. Itt a pályázónak egy személyes beszélgetés keretében szóban is meg kell védeni a pályázatát.

 • röviden bemutatkozik és beszél arról, hogy mi a célja a pályázatának,
 • néhány mondatban összefoglalja, esetleg kiegészíti az írásos pályázati anyagot,
 • válaszol a személyével, illetve a pályázati anyaggal kapcsolatos kérdésekre.

Értékelés

Maximum 100 pont érhető el a következő megoszlásban:

 • 30 pont – az írásos pályázat minősége
 • 30 pont – a pályázó szóbeli bemutatkozása
 • 10 pont – a diáktársak és pedagógusok ajánlása
 • 20 pont – a pályázó rászorultsága
 • 10 pont – a Rotary ismerete
A pályázatok értékelését a Bíráló Bizottság végzi, melynek egyik tagja a Rotary Klub korábbi támogatott
diákja. A Bizottság vezetője a Szentes Csongrád Rotary Club alapító elnöke, aki szavazategyenlőség
esetén dönt.
 
 
 
2022. február 15.

A pályázati felhívás kiadása

2022. február 15.
2022. április 15.

Az írásos pályázat beadási határideje

2022. április 15.
2022. április 30.

Értesítés az írásos pályázat eredményéről

2022. április 30.
2022. május 20.

személyes beszélgetés

2022. május 20.
2022. június 11.

Eredményhirdetés és a díjak átadása

2022. június 11.

Szentes Csongrád Rotary Tanulmányi Ösztöndíj Évkönyvébe belekerül a szóbeli beszélgetésen résztvevő legjobb tíz pályázó.

 

A támogató iskolák mindegyikéből az adott iskolában a legtöbb segítséget nyújtó pedagógus szintén bekerül az Évkönyvbe és oklevél elismerésben részesül.

 

„Szentes-Csongrád RC Tehetséggondozó Pedagógusa 2022-ben” oklevelet kap az a pedagógus, aki a klub tagjainak megítélése szerint a pályázat során a legtöbbet tette diákjaiért és a sikeres lebonyolítás érdekében

„Szentes-Csongrád RC Tehetséggondozó Iskolája 2022-ben” oklevelet kap az iskola, amely arányosan a legtöbb érvényes pályázót indítja.

Copyright © 2022 Szentes-Csongrád Rotary Club