• info@rotaryszentescsongrad.hu

A Szentes-Csongrád RC ösztöndíj-pályázata

„Higgy magadban és kinyílik a világ!”

A Pályázaton Szentes és Csongrád középiskoláinak tanulói vehetnek részt. 

A Pályázat 1-1 fő nyertest hirdet a szentesi és csongrádi pályázók közül

“2020. évi Szentes Csongrád Rotary Club Ösztöndíjas”

akik személyenként 150.000-150.000 forint értékű anyagi támogatásban részesülnek.

 

A támogatás az Ösztöndíjas által választott konkrét tanulmányok -szakmai vagy tanulmányi utak, versenyek, fesztiválok stb. – költségeire, illetve a tanulmányokhoz szükséges eszközök beszerzésére fordítható. (A támogatás felhasználásáról pontos elszámolást szükséges készíteni.)

 
 

A pályázaton további 8 db különdíj kerül kiosztásra 50.000 Ft – 50.000 Ft értékben, valamint a további legjobb tíz pályázatot benyújtó diák oklevélben és 10.000 Ft értékű könyvutalványban részesül. Ezeken felül szponzoraink részéről további különdíjak is megítélésre kerülhetnek.

 

A Pályázaton az a Szentesen vagy Csongrádon tanuló középiskolás vehet részt, aki:

 • a pályázat benyújtásakor 9-11. osztály valamelyikében tanul,
 • legalább egy tárgyból – a tanárai szerint – kiemelkedő, dicséretes, esetleg országos versenyeken jó helyezést ért el; vagy valamilyen tudományágban, művészeti területen, illetve a sportban képes, vagy képességekkel rendelkezik az átlagon felüli teljesítményre.

A két nagy ösztöndíjat (első helyezést) csak egy alkalommal nyerheti el ugyanaz a diák.

 

A Pályázat két részből áll:

1

az első fázisban a pályázó írásos pályázati anyagot készít,

 
 

2

a második fázisban a 20 legjobbnak ítélt pályázatot benyújtó diák online konzultáción vesz részt a Bíráló Bizottság tagjaival.

 

A jelentkezőnek az alábbiak szerinti írásbeli pályázatot kell benyújtani:

 1. A Pályázónak legfeljebb három oldal terjedelemben kell leírnia az őt leginkább érdeklő, foglalkoztató tudományágat, sportot, művészeti-, zenei képzést stb., amivel kapcsolatban az ösztöndíjat fel kívánja használni. Az esszében a pályázónak érvelni kell amellett, hogy miért indokolt a támogatása, az ösztöndíjat milyen célra és formában kívánja felhasználni, az milyen tanulmányokat, képzést, fejlődést biztosíthatna számára. (A pályázathoz csatolható, azt részben helyettesítheti saját készítésű film, album, festmény, egyéb kreatív megoldás.)
 2. 1 oldalas bemutatkozás, amiben ismerteti a pályázó személyét, céljait, eredményeit
 3. Pedagógus (vagy szakértő, művész, edző) ajánlólevele a pályázó tevékenységét ismerő szakember részéről. A szakmaiság mellett kérjük, hogy az ajánló térjen ki a pályázó anyagi körülményeire.
 4. Diáktársak ajánlása: legfeljebb három osztály-, vagy iskolatársának külön-külön írásos ajánlását is csatolnia kell a pályázatához, melyben néhány mondatban saját szavaikkal ajánlják társukat az ösztöndíjra. (nem kötelező)
 5. A mellékelt adatlap, szülői nyilatkozat kitöltése. (szkennelt vagy fényképes igazolásSzülői nyilatkozat

 
 

Az írásos pályázat beadási határideje, módja:

2020. április 15. éjfél.

A pályázat kizárólag elektronikus formában nyújtható be.

 

Ha kérdése van, írjon az alábbi címre:

 

jelentkezes@rotaryszentescsongrad.hu

Online konzultáció

A határidőben beérkezett, feltételeknek megfelelő és a Bíráló Bizottság által kiemelkedőnek ítélt 20
írásos pályázati anyagot benyújtó Pályázónak szóbeli formában is ’meg kell védeni’ a pályázatát.
A szóbeli beszámoló alkalmából a Pályázónak:

 • röviden be kell mutatni magát és beszélni arról, hogy miért pályázik,
 • össze kell foglalni és esetleg kiegészíteni az írásos pályázati anyagot,
 • válaszolni kell a Bizottság tagjainak a Pályázóval, illetve a pályázati anyaggal kapcsolatos
  kérdéseire.
 
 

Értékelés

Maximum 100 pont érhető el a következő megoszlásban:

 • 30 pont – az írásos pályázat minősége
 • 30 pont – a pályázó szóbeli bemutatkozása
 • 10 pont – a diáktársak és pedagógusok ajánlása
 • 20 pont – a pályázó rászorultsága
 • 10 pont – a Rotary ismerete
A pályázatok értékelését a Bíráló Bizottság végzi, melynek egyik tagja a Rotary Klub korábbi támogatott
diákja. A Bizottság vezetője a Szentes Csongrád Rotary Club alapító elnöke, aki szavazategyenlőség
esetén dönt.
 
 
 
2020 január 22.

A pályázati felhívás kiadása

 
 
 
 
 

2020 január 22.
2020 április 15.

Az írásos pályázat beadási határideje


 
 
 
 
 

2020 április 15.
2020 április 30-ig

Értesítés az írásos pályázat eredményéről


 
 
 

2020 április 30-ig
2020 május 31-ig

Online konzultáció

határideje

 
 
 
 
2020 május 31-ig
2020 június 12-ig

Eredményhirdetés és a díjak átadása


 
 
2020 június 12-ig

A Szentes Csongrád Rotary Tanulmányi Ösztöndíj Évkönyvébe belekerül a szóbeli beszélgetésen résztvevő legjobb tíz pályázó.

 

A támogató iskolák mindegyikéből az adott iskolában a legtöbb segítséget nyújtó pedagógus szintén bekerül az Évkönyvbe és oklevél elismerésben részesül.

 

“Szentes-Csongrád tehetséggondozó pedagógus 2020.. évben” címet kap és az Évkönyvben külön bejegyzésre kerül az a pedagógus, aki a Rotary Club Szentes Csongrád tagjainak megítélése szerint a pályázat során legtöbbet tette a sikeres lebonyolítás érdekében.

 
 

“Szentes-Csongrád tehetséggondozó iskola 2020. évben” címet kap és oklevél elismerésben részesül az az iskola, amelyik arányosan a legtöbb érvényes pályázót indítja.

 

Copyright © 2020 Szentes-Csongrád Rotary Club